logo fafo 194x64
Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering

Ordrenummer:

694

Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 2002:20
ISSN 0804-5135

2002

Nettutgave

(pdf 291 kB)

Notatet tar for seg forholdet mellom arbeidsmiljøloven og dagens tariffavtaler. De to reguleringsinstrumentene har en rekke forskjeller, og kan samspille på ulike måter. På mange områder utvider tariffavtalene de rettigheter som arbeidstakerne har etter loven, på andre områder kan partene ved hjelp av tariffavtaler fravike lovens minimumsbestemmelser.

I notatet gis det en overordnet drøfting av samspillet mellom arbeidsmiljøloven og tariffavtaler. Deretter gjennomføres en kartlegging av samspillet basert på et bredt utvalg av gjeldende tariffavtaler. Den aktuelle situasjonen i Sverige og Danmark refereres også. Avslutningsvis drøftes hvilke virkninger økt adgang til å fravike loven ved tariffavtale kan tenkes å ha, og hvilke områder av arbeidsmiljøloven som kan være egnet for økt adgang til fravik.

Notatet er skrevet som et problemnotat til det regjeringsoppnevnte Arbeidslivslovutvalget, og knytter an til utvalgets mandatpunkt om forholdet mellom lovregulering og avtaleregulering på arbeidslivsområdet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B