Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009

Ordrenummer:

10091

Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Fafo-notat 2009:17
ISSN 0804-5135

2009

Nettutgave

(pdf1.17mb)

I dette notatet søker vi å oppsummere noen sentrale forskningsbidrag på området bedriftsdemokrati, medbestemmelse og medvirkning. Fremstillingen er ikke utfyllende, og dette henger sammen med det store datatilfanget som finnes på dette området i Norge. Sammen med Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge er dette ment som underlagsnotater til hovedrapporten Bedriftsdemokratiets tilstand. Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009.