logo fafo 194x64
Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og av hivpositive
En litteraturgjennomgang

Ordrenummer:

10068

Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland

Fafo-notat 2008:24

ISSN 0804-5135

2008

Nettutgave

(pdf 417kb)

Dette notatet presenterer funnene fra en litteraturgjennomgang av samfunnsvitenskapelige undersøkelser av homofile, lesbiske og bifile sin situasjon, og av hivpositives situasjon.  Formålet med undersøkelsen har vært å få en oversikt over hva som finnes av dokumentasjon om homofile, lesbiske, bifile samt hivpositives stilling i samfunnet, og gjøre rede for karakter og omfang av eventuell forskjellsbehandling, diskriminering og trakassering. Studien skal bidra til diskrimineringslovsutvalgets arbeid med å vurdere om det er behov for å utvide vernet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering til å gjelde også utenfor arbeidslivet og bolig, og om behov for utvidet vern mot diskriminering på grunnlag av at man er hivpositiv.

  • Forskningstema:

    LHBT

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B