Fafo-notater

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og av hivpositive
En litteraturgjennomgang

Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland

Fafo-notat 2008:24

Nettutgave

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Dette notatet presenterer funnene fra en litteraturgjennomgang av samfunnsvitenskapelige undersøkelser av homofile, lesbiske og bifile sin situasjon, og av hivpositives situasjon.  Formålet med undersøkelsen har vært å få en oversikt over hva som finnes av dokumentasjon om homofile, lesbiske, bifile samt hivpositives stilling i samfunnet, og gjøre rede for karakter og omfang av eventuell forskjellsbehandling, diskriminering og trakassering. Studien skal bidra til diskrimineringslovsutvalgets arbeid med å vurdere om det er behov for å utvide vernet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering til å gjelde også utenfor arbeidslivet og bolig, og om behov for utvidet vern mot diskriminering på grunnlag av at man er hivpositiv.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10068