Fafo-notater

Rapportsøk

Utleie av arbeidskraft 2008
Omfang og utvikling over tid

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund

Fafo-notat 2008:25

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Kristine Nergaard

Omfanget av utleie/innleie av arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet har økt kraftig de siste årene, men det finnes ikke noen samlet statistikk for sysselsetting og antall utleide vikarer. I dette notatet ser vi på ulike mål for utviklingen i bransjen når det gjelder antall bedrifter og sysselsatte. I tillegg gis en kort beskrivelse av bemanningsbransjen per 2007 basert på informasjon fra NHO Service sin kartlegging av medlemsbedriftene innen bemanningsbransjen. Til slutt drøfter vi utfordringer knyttet til å anslå omfanget av arbeidsutleie gitt eksisterende statistikk og registre.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10069