Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Estimering av tariffavtaledekningen i Norge – strategier og foreløpige makrotall
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 1996:08

Forskningstema: Organisering i arbeidslivet

Det inngår som en vesentlig del av Fafos Strategiske instituttprogram å studere utbredelsen av tariffavtaler i arbeidslivet. I dette arbeidsnotatet gis en første presentasjon av hvilke ulike datamaterialer som kan brukes til å beregne tariffavtaledekningen, hovedvekten legges på privat sektor. Formålet er først og fremst å se i hvilken grad ulike beregningsmåter gir samme resultat, altså i hvilken grad datamaterialene er innbyrdes konsistente. Styrker og svakheter ved de ulike beregningene vil bli drøftet, sammen med mulighetene for å gjøre forbedringer i beregningsgrunnlaget. Forholdet mellom tariffavtaledekning og organisasjonsgrad tas også opp. All drøfting er basert på tallmateriale som forelå i august 1996.

Beregningene har tidvis et sterkt innslag av estimering, og særlig i forbindelse med bruk av registerdata (punkt 5 og 6) opereres det med tallstørrelser som først og fremst fungerer som hjelpemidler i regnestykkene. I det videre arbeidet med tariffavtaledekningen vil det bli lagt vekt på å fremskaffe et sikrere grunnlag for de ulike estimatene.

Utgitt: 1996 Id-nr.: 866