Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund

Fafo-notat 2007:19

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Magne Bråthen, Gudmund Hernes

Dette notatet presenterer forutsetninger og muligheter for Nord-Norges deltakelse i utviklingen av olje- og gassvirksomheten utenfor kysten av landsdelen. Forfatterne utarbeider for det første en ståstedsanalyse som klargjør grunnlaget og betingelsene for økonomiske og sosiale ringvirkninger av olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge. For det andre analyseres forventninger og strategier hos sentrale aktører i leverandørindustrien, oljeselskapene, lokale og sentrale myndigheter. Disse to analysene brukes til å finne mulige forskjeller mellom erfaringer og forutsetninger på den ene siden, og forventninger, planer og strategier på den andre. Ut fra disse analysene sammenstilles analysen i form av fire mulige fremtidsbilder.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10039

Varsel om vekst?