Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Hvem har ikke AFP?
En analyse med basis i registerbaserte data

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2009:20

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Tema for notatet er hva som kjennetegner arbeidstakere som ikke dekkes av avtalefestet pensjon (AFP). Blant de spørsmål som drøftes er:

• I hvilke bransjer er APF-andelen lavest?
• Er det særlig arbeidstakere i små bedrifter som ikke omfattes av AFP?
• Varierer andelen arbeidstakere uten AFP med kjønn, alder og utdanning?
• Hvor mange fagorganiserte arbeidstakere er i bedrifter som ikke har AFP?

Drøftingen er avgrenset til de områdene i privat sektor som dekkes av Fellesordningen for AFP (LO-NHO-ordningen). Datagrunnlaget er registerbaserte data fra Arbeidstakerregisteret, Lønns- og trekkoppgaveregisteret og opplysninger om medlemskap i Fellesordningen for AFP (LO-NHO-ordningen). Akademikerne er oppdragsgiver, og vi ser særlig på arbeidstakere med høyere utdanning.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 10094

106,00 kr