Fafo-notater

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter

Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad

Fafo-notat 2016:26

Nettutgave

Forskningstema: Diskriminering og ekskludering av etniske minoriteter

Prosjekt: Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter

Forskere på Fafo: Magne Bråthen, Huafeng Zhang, Jon Rogstad

Likestilling er en grunnverdi i det norske samfunnet. Det å sikre at alle grupper har lik tilgang til arbeidsliv, utdanning, offentlige tjenester og deltakelse i samfunnslivet, er derfor en prioritert oppgave for myndighetene. For å kunne identifisere forekomsten av diskriminering og likestilling, og eventuelt iverksette målrettede politiske tiltak, er det behov for løpende situasjonsbeskrivelser i form av statistikk og indikatorer. I dette notatet presenteres forslag til slike indikatorer for fire spesifikke grupper; innvandrere, innvandreres barn, nasjonale minoriteter og urfolk.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10250