Fafo-notater

Rapportsøk

Teambasert styrermodell i kommunale barnehager
Erfaringer fra Stokke

Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-notat 2017:01

Nettutgave

Prosjekt: Teambasert styrermodell i Stokke kommune. En evaluering av erfaringer

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen

I dette notatet beskrives erfaringer med innføring og bruk av teambasert styrermodell i kommunale barnehager i Stokke. Arbeidet med å utvikle en ny teambasert ledelsesmodell startet i januar 2013, og modellen kalt «nyskapende teamstruktur» ble implementert i august samme år. I dette notatet oppsummerer vi hvilke erfaringer barnehageadministrasjonen, styrerne og de tillitsvalgte i de kommunale barnehagene har med nyskapende teamstruktur. Stokke kommune ble fusjonert med Sandefjord og Andebu kommuner fra 1. januar 2017. Denne kartleggingen av ulike erfaringer med teambasert styrermodell i Stokke vil være nyttig i arbeidet med utviklingen av barnehageledelse i den nye storkommunen.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10251