Ja, vi får mye kjeft
Ansatte ved ISS Norge med etnisk minoritetsbakgrunn

Fafo-notat 2003:12
ISSN 0804-5135

2003

Nettutgave

(pdf 189k)

Oppdragsgiver for dette forprosjeket er ISS Norge. ISS ønsker å utrede hvilke faktorer som påvirker trivselen til ansatte med minoritetsbakgrunn, og hvilke preferanser de har for ulike typer arbeidsvilkår. Målsettingen med forsprosjektet har vært å utarbeide hypoteser som ISS kan ha som utgangspunkt i det videre arbeidet med lederopplæring og personalopplæring generelt.

Ordrenummer:

710