logo fafo 194x64
Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Ordrenummer:

10038

Sissel Trygstad og Marit Skivenes

Fafo-notat 2007:18

ISSN 0804-5135

200

Nettutgave

(pdf 1.08Mb)

I dette notatet ser vi nærmere på kommunale lederes erfaringer med og synspunkter på varsling. Vi ser både på lederes håndtering av meldte kritikkverdige forhold, og på ledere som selv avdekker og melder ifra om at noe uetisk, illegitimt eller ulovlig har funnet sted på arbeidsplassen. Studien bekrefter tidligere funn. En stor andel av de lederne som mottar melding om at noe kritikkverdig har funnet sted i virksomheten, forholder seg aktivt til meldingen. Videre har nesten sju av ti ledere selv avdekket noe alvorlig og kritikkverdig de siste tolv månedene. De aller fleste melder videre ifra om dette, noe som i sju av ti tilfeller medfører endringer. Videre er det få ledere som sanksjoneres når de melder ifra. Kun to prosent mottar entydig negative sanksjoner.

158,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B