Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Kompetanse og omstilling – to sider av samme sak eller en umulig kombinasjon?
Et diskusjonsnotat

Inger Marie Hagen

Fafo-notat 2019:19

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Innovasjon og organisasjonsutvikling

Forskere på Fafo: Inger Marie Hagen

Offentlig sektor er i endring. Samordning og ansvarsfordeling, regionalisering, desentralisering og digitalisering er viktige stikkord. Samtidig er det et sterkt ønske om å sette brukeren i sentrum. Brukerne er blitt mer krevende, men møtes også av flere krav om deltakelse og egeninnsats. Utviklingen krever ansatte med høy kompetanse og stor evne til kompetanseutvikling.

Hensikten med notatet er å stimulere til en debatt om hvordan ulike målsettinger kan kombineres og virkeliggjøres. Vi spør blant annet:

  • Hvordan kan et faglig og politisk ønske om desentralisert oppgaveløsning gjennomføres samtidig som det er mangel på kompetent arbeidskraft?
  • Hva slags kompetanse er nødvendig i møtet med nye brukere?
  • Bidrar den overveldende enigheten om at kompetanse er det avgjørende virkemiddelet for bedre og mer effektive tjenester, til at debatten blir for lite nyansert?
    Notatet er skrevet på oppdrag fra Statped.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10309