Fafo-notater

Rapportsøk

Framtidens arbeidsliv – sammendrag

Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad

Fafo-notat 2019:18

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid, Den nordiske modellen, Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Johan Røed Steen, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Elin Svarstad

Hva vil prege morgendagens arbeidsliv? I fire notater diskuteres dette overordnede spørsmålet i lys av historien, samtiden og framtiden. Notatene er utformet for Norsk Arbeidsmandsforbund i forbindelse med landsmøtet i 2019. I dette sammendragsnotatet presenterer vi de viktigste funnene.

 

Notater fra dette prosjektet:

Hva kan vi lære av historien? Framtidens arbeidsliv: Notat 1. Fafo-notat 2019:14

Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen. Framtidens arbeidsliv: Notat 2. Fafo-notat 2019:15

Arbeid, teknologi og kompetanse. Framtidens arbeidsliv: Notat 3. Fafo-notat 2019:16

De tillitsvalgte og medlemmene. Framtidens arbeidsliv: Notat 4. Fafo-notat 2019:17

Framtidens arbeidsliv – sammendrag. Fafo-notat 2019:18

 

Vedlegg

Vedlegg 1 Intervjuguide tillitsvalgte NAF

Vedlegg 2 Intervjuguide medlemmer NAF

Vedlegg 3 Intervjuguide gruppeoppgaver NAF

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10308