logo fafo 194x64
Mellom lov og avtale
Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa

Ordrenummer:

10277

Elin Svarstad og Johannes Oldervoll

Fafo-notat 2018:12
ISSN 0804-5135

2018

(pdf 725 kB)

Dette notatet tar for seg ulike former for minstelønnsreguleringer med formål om å begrense lønnsspredningen i bunnen av lønnsfordelingen. Vi har gjennomført en litteraturstudie for å forsøke å si noe om effekten av de ulike reguleringsformene på lønnsspredning, basert på eksisterende forskning. Videre har vi sett nærmere på hvordan lønnsspredningen har utviklet seg i de nordiske landene siden år 2000. Spesielt har vi tatt for oss håndverkere i Norge, Sverige, Danmark og Finland, en yrkesgruppe som i har vært preget av lavtlønnskonkurranse i alle land.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B