Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden 1956-1994
Et tabellnotat

Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 1995:13

Nettutgave

Forskningstema: Organisering i arbeidslivet

Det kommer stadig henvendelser om organisasjonsgraden etter 1990. På tross av svakheter ved kriterier og datagrunnlag, har jeg av tilgjengelighetshensyn valgt å videreføre beregningene av organisasjonsgraden for perioden 1991–1994. Beregningene er gjengitt i fire tabeller, etter mønster fra Stokke (1992:205flg).

  • Tabell 1 gjengir totale medlemstall i hovedorganisasjonene og de frittstående forbundene (FS). Hovedorganisasjoner og -sammenslutninger før stiftelsen av YS og AF er tatt med i tallene for frittstående forbund.
  • Tabell 2 gjengir netto medlemstall i organisasjonene. Dette er det operasjonaliserte uttrykket for antall yrkesaktive medlemmer med lønnstakerstatus.
  • Tabell 3 gjengir antall yrkesaktive lønnstakere i arbeidsstyrken etter arbeidskraftundersøkelsene (AKU) og nasjonalregnskapsstatistikken (NR). Da nasjonalregnskapsstatistikken gjennomgår 3–4 revisjoner før endelige tall foreligger, er tallene for de siste årene foreløpige. I tillegg gjengir tabellen den samlede organisasjonsgraden avhengig av kilden for arbeidsmarkedsstatistikk.
  • Tabell 4 gjengir hovedorganisasjonenes organisasjonsgrader avhengig av kilden for arbeidsmarkedsstatistikk.
Alle tabellene går tilbake til 1956, det første året da medlemstall for organisasjonene utenfor LO ble tatt med i Statistisk årbok. Frem til midten av 1970-tallene er det likevel et betydelig innslag av estimater i tabell 2, 3 og 4. Også dagens beregninger inneholder estimater, men disse bygger på et sikrere datagrunnlag enn beregningene for tidligere perioder.

Utgitt: 1995 Id-nr.: 857