Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Sykefravær i det statlige tariffområdet

Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen

Fafo-notat 2014:24

Nettutgave

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Sykefravær i staten

Forskere på Fafo: Lise Lien, Anne Inga Hilsen

Hvorfor er sykefraværet i det statlige tariffområdet stabilt til tross for mangeårig IA-
arbeid for å redusere fraværet? Denne rapporten ser på mulige årsaker til at sykefraværet i det statlige tariffområdet ikke har hatt samme synkende tendens som i arbeidslivet sett under ett. Gode situasjonsbeskrivelser er basis for å forstå hva som skaper, opprettholder eller reduserer sykefravær i de forskjellige delene av arbeidslivet. Prosjektet baseres på litteraturgjennomgang og en nærmere studie av følgende statlige virksomheter: NAV, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Bufetat, Skatteetaten og Politietaten. I tillegg til situasjonsbeskrivelser av de utvalgte virksomhetene, presenteres forskning om sykefravær som dels kan bidra til å forklare sykefraværsutviklingen i det statlige tariffområdet og dels kan være et utgangspunkt for mulige tiltak for å redusere sykefraværet.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10211