Fafo-rapporter

Rapportsøk

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre – den nye tidsklemma
Delrapport 2 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv

Heidi Gautun

Fafo-rapport 2008:40

Nettutgave

I denne rapporten ser vi på forpliktelser og problemer folk møter i hverdagen, utenfor jobb, og hvordan disse kan påvirke arbeidslivsatferd. Vi har spesielt sett på familieforpliktelser som oppstår sent i yrkeslivet, når arbeidstakere opplever at foreldre blir gamle og hjelpetrengende. Denne livsfaseklemma belyses ved hjelp av to undersøkelser som er gjennomført i Norge: en landsomfattende undersøkelse i aldersgruppen 45–65 år i 2007, og en undersøkelse i et representativt utvalg av Fagforbundets medlemmer våren 2008.

Fagforbundet har vært oppdragsgiver for prosjektet «Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle?» Formålet er å fremskaffe kunnskap som kan være med på utforming av en politikk for et arbeidsliv som gir nye muligheter til gode og lange yrkeskarrierer. Denne delrapporten er en av seks som publiseres fra prosjektet.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20082

Delrapport 1 Arbeidsliv og privatliv – det historiske bakteppet

Delrapport 3 Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid?

Delrapport 4 Endringer i norske kommuner og konsekvenser for ansatte

Delrapport 5 Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud

Delrapport 6 Bedre helse, mindre slit og mer familie

Delrapport 7 Arbeidsliv og privatliv – linjer og vyer