Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Det står mye på spill
En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

Fafo-rapport 2012:44
ISBN 978-82-7422-929-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-930-3 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 54 s kr. 204,- Ordrenr: 20271

Nettutgave

(pdf 546 kb)

Målet om at hele befolkningen skal få likeverdige helsetjenester er sentralt i det flerkulturelle Norge. I denne rapporten evalueres Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid, som er ett av flere tiltak i prosjektet «Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet». Rapporten viser at det store flertallet av studenter som har fullført utdanningen, er positive, men at det er behov for en bedre avklaring av hvilke forventninger man kan ha etter avsluttet utdanning. Dette fordrer en sterkere lederforankring enn det som er tilfellet i dag.

204,00 kr

204,00 kr

Ordrenummer:

20271