Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Dokumentasjon av realkompetanse i teknologiindustrien
Evaluering av TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning for arbeidslivet

Sveinung Skule og Bjørn Andersen

Fafo-rapport 363

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring, Fag- og yrkesopplæring

Utvikling av nye ordninger for å dokumentere realkompetanse har blitt en viktig del av arbeidet med livslang læring, både i Norge og internasjonalt. I forbindelse med kompetansereformen har Stortinget bestemt at det skal etableres et nasjonalt system for dokumentasjon av realkompetanse, med legitimitet både i arbeidslivet og utdanningssystemet. Formålet med denne rapporten er å evaluere en ny dokumentasjonsordning for arbeidslivet som er utviklet av Teknologibedriftenes Landsforening og Fellesforbundet. Ordningen er prøvd ut i 24 medlemsbedrifter. I rapporten drøftes målsetningene for dokumentasjonsordningen, både i lys av hva bedriftene og de ansatte ønsker å bruke kompetansedokumentasjonen til, og i lys av overordnede målsetninger for kompetansereformen. Basert på intervjuer og spørreundersøkelser til ledere og ansatte som har deltatt i utprøvingen, diskuteres en rekke sider ved dokumentasjonsordningen:

• Kvalitet og presisjonsnivå på dokumentasjonen
• Nytteverdien for bedriftenes arbeid med kompetansekartlegging og kompetanseutvikling
• Nytteverdien på arbeidsmarkedet, og for bedriftenes arbeid med rekruttering
• Ansvar for oppdatering
• Bruk av tid og ressurser i forbindelse med dokumentasjonsarbeidet
• Virkninger på læringsmiljø og opplæringsinteresse i bedriftene
• Dokumentasjon av personlige egenskaper
• Konflikter omkring bruken av kompetansedokumentasjonen
• Partssamarbeid og avtalefesting

Utgitt: 2001 Id-nr.: 363

Sammendrag