Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune
Fafo-rapport 2015:37
ISBN 978-82-324-0232-8
ISSN 0801-6143

2015

(pdf 746 kB)

I denne rapporten evalueres bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune. Evalueringen er basert på kvalitative intervjuer og nettbaserte spørreundersøkelser til medarbeidere og ledere i kommunen. Følgende problemstillinger belyses:
• Hvordan fungerer bedriftshelsetjenesten i dag?
• Hvilket behov har kommunens ansatte for bedriftshelsetjeneste?
• Er det behov for å gjennomføre endringer i dagens ordning?

Ordrenummer:

20442