logo fafo 194x64
Fortsatt farlig å kysse?
Kunnskap om og holdninger til hiv

Ordrenummer:

20063

Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2008:21

ISBN 978-82-7422-631-9

ISSN 0801-6143

2008, 102 s

Nettutgave

(pdf 964KB)

I denne første rapporten fra et levekårsprosjekt blant hivpositive i Norge presenterer vi resultater fra en holdningsundersøkelse og en kunnskapsoversikt. Rapporten viser at:
• Folk nærer en betydelig skepsis til hivpositive i arbeidslivet og er villige til å akseptere relativt store innskrenkninger i deres muligheter til å ta egne valg.
• Ni av ti mener det er greit at hivpositive har foreldreansvar, mens én av tre ikke ville latt en hivpositiv passe egne barn.
• Den medisinske utviklingen gjør at færre hivpositive er syke, og færre er døende. Samtidig skaper muligheten til å leve lengre med hiv nye dilemmaer og problemstillinger.
• Mange hivpositive har problemer med å være åpne om diagnosen.
I sluttrapporten fra prosjektet vil vi presentere resultater fra en bredt anlagt undersøkelse av hivpositives levekår i Norge. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med HivNorge.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B