Fra festtaler til realitet
Bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor

Fafo-rapport 2019:07
ISBN 978-82-324-0498-8
ISSN 2387-6859

2019

(pdf 701 kB)

English summary

I dette prosjektet har vi sett på arbeidstaker- og arbeidsgiver- organisasjonene på sentralt nivå sine holdninger til bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor. Hva skal til for at kompetanseutviklingen går fra festtaler til realiteter? Vi fant at kompetansefeltet i større grad inviterte til partssamarbeid enn til store konflikter. Et tema som imidlertid kunne føre til uenighet, var fondsordninger til etter- og videreutdanning. Lokalt var det stor variasjon, og flere steder respekteres avtalens «ånd», uten at tillitsvalgte eller ledelsen har finlest avtalene. Det ser ut som om evnen til rask omstilling og kompetanseutvikling i etterkant av store teknologiske skifter eller lovendringer er stor, selv om det daglige kompetansesamarbeidet ofte nedprioriteres.

Ordrenummer:

20704