logo fafo 194x64
Gratis kjernetid i barnehager
Sluttrapport

Ordrenummer:

20391

Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle

Fafo-rapport 2014:44
ISBN 978-82-324-0151-2 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0152-9 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 202 s kr 352,- Ordrenr: 20391

Nettutgave

(pdf 1,46 MB)

Fra 2006 og 2007 til 2014 har fem bydeler i Oslo gjennomført et forsøk med betalingsfri barnehage fire timer om dagen for alle fire- og femåringer. Målet har vært å bidra til integrering og sosial utjevning ved å øke rekruttering til barnehage og ved å styrke minoritetsspråklige barns norskferdigheter før skolestart.

Det er i tillegg satt i gang tiltak overfor foreldre, og for å styrke barnehagers arbeid med språk. Denne sluttrapporten presenterer analyser av hvordan gratis kjernetid har fungert i bydeler og barnehager, effekten av tiltaket på barnehagedeltakelse og foreldres tilknytning til arbeidsmarkedet, og hvordan barn som er tilbudt gratis kjernetid gjør det på skolens kartleggingsprøver på første og andre trinn. Rapporten er et samarbeid mellom forskningsavdelingen ved SSB og Fafo.

Forskere på Fafo har vært Beret Bråten og Hedda Haakestad, mens Nina Drange og Kjetil Telle har skrevet SSBs kapitler.

352,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B