Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
I fraværsgrensens dødvinkel
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2

Fafo-rapport 2018:41
ISBN 978-82-324-0479-7 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0480-3 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 134 s, kr 284,- Ordrenr 20690

(pdf 1486 kB)

English summary

Hvordan oppleves egentlig fraværsgrensen av elever i videregående skole? Selv om den offentlige debatten har vært fokusert på at fraværet er redusert, vet vi mindre om hvilke mestringsstrategier elevene har tatt i bruk. Denne rapporten, som er basert på foreliggende statistikk og intervjuer med elever, lærere, rektorer og helsesykepleiere, antyder at noen elever befinner seg i «fraværsgrensens dødvinkel». Dette er elever som har redusert fraværet etter fraværsgrensen, men ikke nok til å få vurdering i alle fag. For dem er sannsynligheten for å få «ikke vurderingsgrunnlag» i ett eller flere fag økt med om lag 10 prosent. Til tross for dette er det ingen tvil om at fraværsgrensen samtidig har bidratt til å redusere fraværet for de fleste elevene. Mange elever opplever likevel fraværsgrensen som et uttrykk for manglende tillit fra myndighetenes side. Denne opplevelsen kan forsterkes av erfaringer med at regelverket praktiseres forskjellig både mellom lærere og mellom skoler.

284,00 kr
284,00 kr

Ordrenummer:

20690