logo fafo 194x64
Inkludering og mangfold i REMA 1000. Sluttrapport

Ordrenummer:

20658

Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-rapport 2018:09
ISBN 978-82-324-0431-5
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 909 kB)

Denne rapporten ser på hva som hemmer og hva som fremmer inkludering og mangfold i REMA 1000. Vi konsentrerer oss om to forhold: I hvor stor grad er franchisetakere innenfor REMA 1000 en mangfoldig sammensatt gruppe? Hvilke rekrutteringsstrategier og -kriterier benytter franchisetakerne når de trenger nye butikkmedarbeidere? Vi finner at det er et stort mangfold blant de ansatte i butikkene. Det legges større vekt på personlig egnethet enn formell utdanning ved ansettelser. Den som er arbeidsvillig, antas også å ha arbeidsevne og læringsevne. En slik rekruttering gir bredde og mangfold. Mangfold er det også blant franchisetakerne, særlig når det gjelder utdanningsbakgrunn og alder. En god del av dem har innvandringsbakgrunn, men det er få kvinner. Det kan se ut til at mangfoldsutfordringen blant franchisetakere først og fremst er en likestillingsutfordring.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B