Medbestemmelse og medvirkning
Bedriftsutvikling mot år 2000
Fafo-rapport 324
ISBN 82-7422-302-0
ISSN 0801-6143

1999

Nettutgave

(pdf 1,3 MB)

Samarbeidsforsøkene på 1960-tallet la grunnen for arbeidstakernes deltakelse i bedriftsutvikling. Medbestemmelse og medvirkning er like fullt oppfattet og praktisert på svært ulike måter i norske bedrifter. Parallelt med utviklingen av bedriftsdemokratiet har vi også fått nye ledelsesformer og stadig nye måter å organisere virksomhetene på. Denne artikkelsamlingen drøfter hva som skjer i møtet mellom den norske samarbeidstradisjonen og de nye ledelses- og organisasjons-formene. Hva er bedriftsdemokratiets kår anno 1999?

Ordrenummer:

324