logo fafo 194x64
Nok pensjon?
Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, AFP og tjenestepensjoner

Ordrenummer:

20666

Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien

Fafo-rapport 2018:17
ISBN 978-82-324-0442-1
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 1942 kB)

Den utvidede pensjonsreformen har bygget om folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP) og tjenestepensjoner. Reformen har pågått siden 2004, og kan med avtalen i 2018 om å legge om offentlig tjenestepensjon sies å være fullført. Rapporten analyserer virkningene av et endret pensjonssystem for sammensetning og nivå på framtidige pensjoner.

Det er store forskjeller i tilgang til pensjonsopptjening utover folketrygden. Offentlig ansatte og privat ansatte med AFP og god tjenestepensjon kommer særlig godt ut, mens en tredjedel av de privat ansatte har vesentlig dårligere tilgang til pensjonsopptjening.

De yngre årskullene vil måtte øke sine yrkeskarrierer med rundt fire år for å nå det samme nivået som generasjonene før dem. Ulik tilgang til private tillegg utover folketrygden vil gi store ulikheter i behovet for å øke yrkeskarrieren. Analysene i rapporten viser at yngre generasjoner kan forvente at perioden de vil ha som pensjonist ikke lenger vil øke hvis de ikke er villige til å reduserer ambisjonene om sitt pensjonsnivå.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B