logo fafo 194x64
Normalitet i limbo
Asylbarn med endelig avslag

Ordrenummer:

20337

Nerina Weiss

Fafo-rapport 2013:47
ISBN 978-82-324-0058-4 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0058-4 (papirutgave)
ISSN 0801-6143

2013 84 s kr 234,- Ordrenr: 20337

Nettutgave

(pdf 2,4 MB)

Barn med avslag på sin asylsøknad er en svært sårbar gruppe. Ved årsskiftet 2012–2013 bodde det 1264 barn med endelig avslag i norske mottak. Omtrent halvparten av disse har bodd i asylmottak i mer enn tre år. Denne rapporten ser på situasjonen til lengeværende asylbarn. Hvordan skal de kunne leve et tilnærmet normalt liv når de befinner seg i denne høyst spesielle situasjonen? Hvordan tilpasser barna og deres foreldre seg omgivelsene, og hvordan mestrer de sitt liv?

234,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B