Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver
En undersøkelse av fem fag

Fafo-rapport 2011:11
ISBN 978-82-7422-800-9 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-801-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011, 86 s kr. 186,- Ordrenr: 20202

Nettutgave

(pdf 931kb)

I denne rapporten beskrives og analyseres prøvenemndenes arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering av fag- og svenneprøver. Grunnlaget for rapporten er fokusgruppeintervjuer med prøvenemndsledere og -medlemmer i fem ulike fag: møbelsnekkerfaget, kjemiprosessfaget, tømrerfaget, elektrikerfaget og helsearbeiderfaget. Et viktig formål med prosjektet har vært å få økt kunnskap om prøvenemndene som nøkkelaktører i norsk fag- og yrkesopplæring. Et annet formål har vært å identifisere aktuelle tema og problemstillinger for videre forskning på området. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid mellom Fafo, Høgskolen i Akershus, NIFU og Universitetet i Bergen.
186,00 kr

186,00 kr

Ordrenummer:

20202