logo fafo 194x64
Rettmessig forskjellsbehandling?
Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser

Ordrenummer:

20585

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Fafo-rapport 2016:23
ISBN 978-82-324-0307-3 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0308-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 110 s, kr 260,- Ordrenr: 20585

Ansettelser er forskjellsbehandling. Én får jobb, andre kommer lenger ned på listene. Det problematiske er ikke at det skjer en rangering. Spørsmålet er hva slags informasjon arbeidsgiverne legger vekt på når de vurderer om en jobbsøker passer inn på en arbeidsplass og til en jobb. I rapporten ser vi på metodene som benyttes, og hvordan arbeidsgivere vekter informasjonen de samler fra CV, standardiserte tester, jobbintervju, kjemi og egen magefølelse. Vi har fulgt fem virksomheter gjennom seks ansettelsesprosesser. Underveis har vi sittet inne på jobbintervjuer, observert tilbakemeldinger på personlighetstester og sittet på sidelinjen under caseøvelser og jobbtester. I tillegg har vi gjennomført kvalitative intervjuer med de fem største rekrutteringsbyråene som opererer i norsk arbeidsliv og gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot et stort antall arbeidsgivere.

260,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B