Solidaransvar for lønn

Ordrenummer:

20362

Kristin Alsos og Line Eldring

Fafo-rapport 2014:15
ISBN 978-82-324-0105-5 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0106-2 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 63 s kr 213,- Ordrenr: 20362

Nettutgave

(pdf 562 kB)

I arbeidet mot sosial dumping har styrking av allmenngjøringsordningen stått sentralt. Dette gjelder særlig virkemidler for å sikre at allmenngjorte bestemmelser etterleves. Solidaransvar for lønn og feriepenger har nettopp et slikt formål. Ordningen ble innført i 2010 og skal sikre at arbeidstakere i en kontraktkjede får utbetalt lønn i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrift. I dette prosjektet har vi studert erfaringene med solidaransvar så langt.

213,00 kr