Publikasjoner
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Erfaringer med Saltpartnerskapet

Anne Hatløy og Ketil Bråthen

Fafo-notat 2019:11

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Global helse

Forskere på Fafo: Anne Hatløy, Ketil Bråthen

Saltpartnerskapet er en avtale mellom Helsedirektoratet, matprodusenter, serveringsbransjen, bransje- og næringsorganisasjoner, FoU-miljøer og interesseorganisasjoner. I dette notatet har vi kartlagt deltakernes erfaringer med avtalen i perioden 2015–2018. De to viktigste tiltakene produsentene har gjennomført, er å endre på eksisterende produkter og å utvikle nye produkter. De største utfordringene har vært å redusere saltinnholdet uten at det går utover kvaliteten på produktene. I det videre er det ønske om å øke kompetansen på hvordan saltinnholdet kan reduseres ytterligere, og det er ønskelig med arbeidsgrupper og nettverk for å kunne dele erfaringer.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10301