Publikasjoner
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Evaluering av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter

Jon Helgheim Holte

Fafo-notat 2019:08

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Velferdstjenester

Prosjekt: Evaluering av ALLEMED

Forskere på Fafo: Jon Helgheim Holte

ALLEMED er et dialogverktøy, som er utviklet av NDFU, for å hjelpe frivillige organisasjoner og kommuner i arbeidet med å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter. I løpet av høsten 2018 og våren 2019 har ALLEMED-verktøyet blitt introdusert i 40 pilotkommuner fordelt over hele landet. Dette notatet dokumenterer hvordan pilotkommunene arbeidet med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktivitet før ALLEMED-verktøyet ble introdusert, og hvordan deltakerne på dugnadene opplever at ALLEMED-verktøyet fungerer. Resultatene fra undersøkelsen indikerer at ALLEMED-verktøyet kan være nyttig for kommunenes arbeid med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter, men det gjenstår fortsatt å se om det faktisk bidrar til å skape reelle endringer som til syvende og sist resulterer i at færre barn og unge hindres fra å delta i fritidsaktiviteter som følge av økonomiske forhold.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10298