Skip to main content
  • Geir Veland

Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2012

  • Fafo-notat 2013:21
  • Fafo-notat 2013:21

Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge i perioden 2002–2012, og er en videreføring av tilsvarende notat i 2012. Notatet presenterer de viktigste trekk og utviklingstendenser, både hva gjelder forholdet mellom ytelses- og innskuddspensjoner, innskuddssatser og ytelsesnivåer, kapital i ordningene, omdanninger fra ytelse til innskudd, leverandørenes markedsandeler, individuelt investeringsvalg, supplerende forsikringsdekninger, samt omfanget av fripoliser og pensjonskapitalbevis. Årets notat presenterer også avkastningen i innskuddspensjonsordninger de siste 5 årene, basert på en ny avkastningsportal utarbeidet av Finans Norge og Norsk Pensjon. Notatet viser at det private tjenestepensjonssystemet fortsatt er i endring.

  • Publisert: 20. januar 2013
  • Ordrenr. 10187
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet