Fafo-notater

Rapportsøk

Boligpolitiske velferdsgevinster

Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk

Fafo-notat 2013:20

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Prosjekt: Boligpolitiske velferdsgevinster

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Dette notatet er rapporteringen fra et forprosjekt om eventuelle velferdsgevinster av større samordning av bolig- og integreringshensyn i den kommunale boligpolitikken for flyktninger. Hensikten har vært å diskutere begreper og utrede grunnlaget for et mulig hovedprosjekt. Oppdragsgivere er IMDi og Husbanken

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10186