Skip to main content
  • Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland

Lesbiske og homofile i Sápmi

En narrativ levekårsundersøkelse

  • Fafo-rapport 2009:26
  • Fafo-rapport 2009:26

Samer har hittil nesten vært «glemt» i forskningen om homofiles og lesbiskes situasjon. Usynliggjøringen har som konsekvens at det i dag finnes lite informasjon om lesbiske og homofile samers livssituasjon. Denne rapporten har som mål å gi mer kunnskap om hvordan det er å leve som lesbisk og homofil same i dag. Gjennom en narrativ tilnærming prøver vi å bidra til synliggjøring av denne gruppa. Samisk kultur og identitet er viktig for informantene. De har opplevd avvisning og diskriminering, men er samtidig stolte av å være både same og lesbisk eller homofil. Rapporten har samisk sammendragskapittel.

  • Publisert: 19. februar 2009
  • Ordrenr. 20116