Fafo-notater

Rapportsøk

Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer

Dag Olberg

Fafo-notat 2013:08

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Permittering og redusert arbeidstid 2012

I løpet av nedgangskonjunkturen som fulgte finanskrisa høsten 2008, spilte permitteringsinstitusjonen og forskjellige ordninger med redusert arbeidstid en viktig rolle for en rekke norske bedrifter. I Norge var virkningene av finanskrisa mer kortvarige enn i andre europeiske land, og bruken av permittering avtok. Permittering blir likevel fortsatt brukt, og endringer i reguleringspraksis var et omstridt tema i 2012. Det gjaldt særlig reglene om dagpenger ved permittering. Notatet omhandler bruk av permittering fra årsskiftet 2011/2012 og diskusjonene om reguleringspraksis høsten og vinteren 2012.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10174