Skip to main content
  • Dag Olberg

Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer

  • Fafo-notat 2013:08
  • Fafo-notat 2013:08

I løpet av nedgangskonjunkturen som fulgte finanskrisa høsten 2008, spilte permitteringsinstitusjonen og forskjellige ordninger med redusert arbeidstid en viktig rolle for en rekke norske bedrifter. I Norge var virkningene av finanskrisa mer kortvarige enn i andre europeiske land, og bruken av permittering avtok. Permittering blir likevel fortsatt brukt, og endringer i reguleringspraksis var et omstridt tema i 2012. Det gjaldt særlig reglene om dagpenger ved permittering. Notatet omhandler bruk av permittering fra årsskiftet 2011/2012 og diskusjonene om reguleringspraksis høsten og vinteren 2012.

  • Publisert: 9. januar 2013
  • Ordrenr. 10174
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • LO