Fafo-notater

Rapportsøk

Nordisk skattepolitikk mot 2030
NordMod2030. Delnotat 1

Johan Christensen

Fafo-notat 2013:07

Nettutgave

Forskningstema: Den nordiske modellen

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030. Hensikten er å bidra til at det blir utformet strategier som kan videreutvikle de nordiske modellene.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10173