Fafo-notater

Rapportsøk

Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri

Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Fafo-notat 2011:21

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Prosjekt: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Anne Mette Ødegård

Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verftsindustri, fiskeindustri og kjøttindustrien er tema for dette notatet. Felles for disse bransjene er at behovet for arbeidskraft varierer i takt med svingningene i produksjonen. Mangelen på norsk arbeidskraft er den dominerende motivasjonen fra bedriftenes side for å rekruttere østeuropeere. Samtidig er det lite tvil om at kombinasjonen av lavere lønnskostnader og større arbeidstidsfleksibilitet er et resultat av å bruke østeuropeisk arbeidskraft. I noen bedrifter kan dette også føre til en fortrengning av norsk arbeidskraft.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10142