Skip to main content
  • Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri

  • Fafo-notat 2011:21
  • Fafo-notat 2011:21

Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verftsindustri, fiskeindustri og kjøttindustrien er tema for dette notatet. Felles for disse bransjene er at behovet for arbeidskraft varierer i takt med svingningene i produksjonen. Mangelen på norsk arbeidskraft er den dominerende motivasjonen fra bedriftenes side for å rekruttere østeuropeere. Samtidig er det lite tvil om at kombinasjonen av lavere lønnskostnader og større arbeidstidsfleksibilitet er et resultat av å bruke østeuropeisk arbeidskraft. I noen bedrifter kan dette også føre til en fortrengning av norsk arbeidskraft.

  • Publisert: 15. januar 2011
  • Ordrenr. 10142
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet