Skip to main content
  • Tove Midtsundstad og Christer Hyggen

Pensjoner på børs – valg og risiko

  • Fafo-notat 2011:05
  • Fafo-notat 2011:05
Notatet er en del av Fafos strategiske instituttprogrammet ”Tjenestepensjonsmarkedet i endring”. Programmet er finansiert av Arbeidsdepartementet og løper fra 2008-2012.  Det er en oppfølging av notatet ”Pensjoner på børs – hvor risikofylt” fra 2010, som redegjorde for  risiko forbundet med ulike pensjonsordninger, og hvordan risikofordelingen mellom henholdsvis stat, arbeidsgiver, arbeidstakere og pensjonister hadde endret se som følge av pensjonsreformen. Dette notatet gir en foreløpig beskrivelse av arbeidstakeres kunnskap om pensjonsreformen, pensjonssystemet og egen tjenestepensjonsordning basert på data fra en surveyundersøkelse blant et representativt utvalg arbeidstakere i privat sektor. Det gis også en oversikt over hvordan arbeidstakeres med innskuddspensjon forholder seg til den endrede risiko som følger av pensjonsreformen og de mulighetene for investeringsvalg som følger av endringene i tjenestepensjonsregimet. I tillegg gis en beskrivelse av ønsket tidspunkt for uttak av pensjon og arbeidsslutt etter fylte 62 år. Data vil videreanalyseres, og mer dyptpløyende analyser vil publiseres senere.
  • Publisert: 4. januar 2011
  • Ordrenr. 10126
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet