logo fafo 194x64
Pensjoner på børs – valg og risiko

Ordrenummer:

10126

Tove Midtsundstad og Christer Hyggen

Fafo-notat 2011:05

ISSN 0804-5135

2011

Nettutgave

(pdf 1.12mb)

Notatet er en del av Fafos strategiske instituttprogrammet ”Tjenestepensjonsmarkedet i endring”. Programmet er finansiert av Arbeidsdepartementet og løper fra 2008-2012.  Det er en oppfølging av notatet ”Pensjoner på børs – hvor risikofylt” fra 2010, som redegjorde for  risiko forbundet med ulike pensjonsordninger, og hvordan risikofordelingen mellom henholdsvis stat, arbeidsgiver, arbeidstakere og pensjonister hadde endret se som følge av pensjonsreformen. Dette notatet gir en foreløpig beskrivelse av arbeidstakeres kunnskap om pensjonsreformen, pensjonssystemet og egen tjenestepensjonsordning basert på data fra en surveyundersøkelse blant et representativt utvalg arbeidstakere i privat sektor. Det gis også en oversikt over hvordan arbeidstakeres med innskuddspensjon forholder seg til den endrede risiko som følger av pensjonsreformen og de mulighetene for investeringsvalg som følger av endringene i tjenestepensjonsregimet. I tillegg gis en beskrivelse av ønsket tidspunkt for uttak av pensjon og arbeidsslutt etter fylte 62 år. Data vil videreanalyseres, og mer dyptpløyende analyser vil publiseres senere.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi