Fafo-notater

Rapportsøk

Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy Nielsen

Fafo-notat 2011:04

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Formålet med dette notatet er å fremskaffe mer kunnskap om kreftpasienters rehabiliteringstilbud. Hvilke pasienter har behov for rehabilitering, hvem benytter rehabiliteringstilbudet og hvilke pasienter er det som opplever å ha rehabiliteringsbehov som ikke blir dekket?

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10125