Fafo-notater

Rapportsøk

Nedgangskonjunkturen og arbeidstiden
Permittering og redusert arbeidstid 2008/2009

Dag Olberg

Fafo-notat 2010:18

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Finanskrisen fikk direkte konsekvenser for arbeidstiden til mange arbeidstakere i løpet av høsten 2008. Fall i etterspørsel og finansieringsproblemer for bedriftene førte til oppsigelser og økende bruk av permittering. Noen bedrifter innførte også ordninger med redusert arbeidstid for de ansatte. Notatet beskriver og diskuterer reguleringen av permitteringsinstitusjonen, og bruken av ordninger med midlertidig deltid i den første fasen av finanskrisen 2008 – 2009.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10114