logo fafo 194x64
Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte
Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009

Ordrenummer:

10113

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2010:17
ISSN 0804-5135

2010

Nettutgave

(pdf916kb)

I dette notatet diskuterer vi deltidsarbeid og ønsket arbeidstid blant deltidsansatte med utgangspunkt i arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Det er fortsatt høy deltidsandel blant kvinner i det norske arbeidsmarkedet. I underkant av 20 prosent av alle deltidsansatte ønsker lengre arbeidstid. Andelen deltidsansatte som ønsker lengre ukentlig arbeidstid, er høyest i kvinnedominerte yrker uten krav til høyere utdanning, for eksempel blant hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, butikkmedarbeidere, yrker innen serveringsvirksomhet eller renholdere. Det kan se ut som om det her er lommer i arbeidslivet hvor mange sliter med å oppnå en ukentlig arbeidstid som tilsvarer deres ønsker.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B