Fafo-notater

Rapportsøk

På vei mot et arbeidslivsfond innenfor den nye avtalen om EØS-midlene
Prioriteringer for godt partssamarbeid i Øst- og Mellom-Europa

Odd Bjørn Ure og Inger Marie Hagen

Fafo-notat 2010:02

Nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

I notatet foreslår Fafo at det nye EØS-arbeidslivsfondet baseres på kriterier som øker sannsynligheten for at midlene reelt kommer til nytte og har langvarige effekter i arbeidsmarkedet og for partssamarbeidet i mottakerlandene. Dette perspektivet gjør det mindre aktuelt at hovedkriteriet blir å finne fram til øst- og mellomeuropeiske land hvor det er mest prekært å styrke arbeidslivets parter i offentlig og privat sektor. I stedet skisseres sju temaer i tråd med mottakerlandenes økonomi og arbeidsmarked. Samtidig antyder vi hvilke relevante erfaringer fra Norge som i den sammenheng kan diskuteres blant mottakerne.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10098