Fafo-notater

Rapportsøk

Bemanningsforetak
Reguleringsmodeller i utvalgte europeiske land

Kristin Alsos

Fafo-notat 2010:03

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

EUs direktiv om arbeid i bemanningsforetak skal gjennomføres i norsk rett i 2011. Direktivet inneholder blant annet et prinsipp om likebehandling når det gjelder arbeidsvilkår i bemanningsforetaket og i innleiebedriften, og krever endringer i den norske lovgivningen. Tilsvarende prinsipper kan en imidlertid allerede finne i flere europeiske land. Notatet tar for seg hvordan dette, og andre reguleringsspørsmål, er løst i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10099