Fafo-notater

Rapportsøk

Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet

Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2007:02

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård

Aldri før har et forslag til et enkeltdirektiv skapt et så stort folkelig engasjement som EUs forslag til tjenestedirektiv. Direktivet ble først foreslått i januar 2004 og har siden vært gjennom en omfattende politisk prosess, før det ble endelig vedtatt i desember 2006. I korte trekk dreier direktivet seg om virkemidler for å få en friere flyt av tjenester og å gjøre det enklere å etablere seg på tvers av landegrensene i EU/EØS-området. Fagbevegelsen har vært bekymret for at direktivet skal føre til en ytterligere lavlønnskonkurranse og forringelse av arbeidsstandardene for arbeidstakere som er på oppdrag i et annet land. Dette korte oversiktsnotatet ser i hovedsak på hva slags konsekvenser tjenestedirektivet kan få for arbeidslivets reguleringer. Notatet gir på ingen måter svar på alle spørsmål, men er ment som et grunnlag for videre diskusjon.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10022