Skip to main content
  • Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand

Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter

Et forprosjekt på Agder

  • Fafo-rapport 2014:38
  • Fafo-rapport 2014:38

Kan en standard for likestilling i arbeidslivet bidra til mer likestilte bedrifter og virksomheter? På oppdrag fra fylkeskommunene på Agder har vi utarbeidet et forslag til likestilling- og mangfoldstandard og utredet alternative sertifiseringsordninger. Forslag og diskusjoner tar utgangspunkt i foreliggende forskning om likestillings- og mangfoldsutfordringer i arbeidslivet generelt og på Agder spesielt, og i måten standard og sertifiseringsordninger fungerer på, både i Norge og i andre land. Den viktigste datakilden i arbeidet har likevel vært fokusgrupper med informanter fra offentlige og private virksomheter på Agder, og fra LO og NHO i regionen. De har bidratt med sine erfaringer om hva som er de sentrale likestillingsutfordringene og med innspill til hvordan en standard kan utformes.

  • Publisert: 19. september 2014
  • Ordrenr. 20385
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Vest-Agder fylkeskommune