Fafo-rapporter

Rapportsøk

Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering
NordMod2030. Delrapport 11

Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.)

Fafo-rapport 2014:27

Nettutgave

Forskningstema: Integrering og kompetanse , Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak, Det flerkulturelle samfunnet

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030. Hensikten er å bidra til at det blir utformet strategier som kan videreutvikle de nordiske modellene.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20374