Skip to main content
Geir Veland

Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor

Det måtte gjøres…

  • Fafo-notat 2014:06
  • Fafo-notat 2014:06

Dette notatet gjennomgår hovedtrekkene i ny uføretrygd i folketrygden, i ny uførepensjonsordning i offentlig sektor og det foreliggende forslaget til ny uførepensjonsordning i privat sektor, trekker frem og drøfter sentrale elementer i ordningenes innretning og peker på noen utfordringer som man potensielt kan stå overfor i tiden fremover. I tillegg presenteres data om utbredelsen av uførepensjoner og andre forsikringsordninger i privat sektor.

  • Publisert: 6. oktober 2014
  • Ordrenr. 10193
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Utredning finansiert av Pensjonsforum