logo fafo 194x64
Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor
Det måtte gjøres…

Ordrenummer:

10193

Geir Veland

Fafo-notat 2014:06
ISSN 0804-5135

2014

Nettutgave

(pdf 402 kB)

Dette notatet gjennomgår hovedtrekkene i ny uføretrygd i folketrygden, i ny uførepensjonsordning i offentlig sektor og det foreliggende forslaget til ny uførepensjonsordning i privat sektor, trekker frem og drøfter sentrale elementer i ordningenes innretning og peker på noen utfordringer som man potensielt kan stå overfor i tiden fremover. I tillegg presenteres data om utbredelsen av uførepensjoner og andre forsikringsordninger i privat sektor.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B