Skip to main content
  • Fafo-notat 2014:05
  • Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen

Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå?

Evaluering og videreutvikling. Første intervjurunde og refleksjonssamling

  • Fafo-notat 2014:05
 

Dette er et notat fra første del av prosjektet «Modell for brukermedvirkning i NAV – evaluering og videreutvikling». Prosjektet utføres av Fafo for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, og er finansiert av NAVs program for forskning og forsøksvirksomhet (FARVE). Dette notatet gir en beskrivelse av selve prosjektet, det overordnede mandatet for brukermedvirkning i NAV, en presentasjon av erfaringer brukerrepresentanter og NAV-ledere har med brukermedvirkningen slik den fungerer i dag, og refleksjoner rundt dette fra den første av fire refleksjonssamlinger i prosjektet.

  • Publisert: 6. oktober 2014
  • Ordrenr. 10192
  • ISBN
    ISSN 0804-5135
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)