Fafo-notater

Rapportsøk

Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå?
Evaluering og videreutvikling. Første intervjurunde og refleksjonssamling

Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen

Fafo-notat 2014:05

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Prosjekt: Modell for brukermedvirkning i NAV - pilotprosjekt

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Dette er et notat fra første del av prosjektet «Modell for brukermedvirkning i NAV – evaluering og videreutvikling». Prosjektet utføres av Fafo for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, og er finansiert av NAVs program for forskning og forsøksvirksomhet (FARVE). Dette notatet gir en beskrivelse av selve prosjektet, det overordnede mandatet for brukermedvirkning i NAV, en presentasjon av erfaringer brukerrepresentanter og NAV-ledere har med brukermedvirkningen slik den fungerer i dag, og refleksjoner rundt dette fra den første av fire refleksjonssamlinger i prosjektet.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10192